Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το συντονιστή του έργου

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Tηλ. +357-22667716, 22667726
Fax +357-22667736

Email: savvas.vlachos@cea.org.cy
Web: www.cea.org.cy