Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕ)

cie

http://www.cie.org.cy/#arxiki 

 

To Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕ) ιδρύθηκε το 2000 από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και στεγάζεται στο χώρο του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Λευκωσία. Επιχορηγείται από το Κράτος και άλλους ημικρατικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Μεταξύ άλλων οι στόχοι του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου είναι

  • Η προώθηση της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας,

  • Η ανάπτυξη και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική ηλιακή, βιομάζα, υδροηλεκτρική γεωθερμία ή κάθε άλλη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που είναι γνωστή ή θα αποδειχθεί ενδιαφέρουσα στο μέλλον) στην Κύπρο,

  • κάθε άλλου είδους δραστηριότητες οι οποίες συμβάλουν στην προώθηση των πιο πάνω τομέων, στοχεύοντας στην διεύρυνση της χρήσης των οικονομικά βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών.

Για την υλοποίηση των στόχων του το ΙΕ εμπλέκεται σε διεθνή συναφή προγράμματα, συνεργάζεται με παρόμοια Ινστιτούτα του εξωτερικού, απασχολεί κατά καιρούς συμβούλους ή ειδικούς επιστήμονες (Κύπριους ή από το εξωτερικό), αναλαμβάνει εφαρμοσμένη έρευνα, παρέχει τεχνική βοήθεια και πληροφορίες και γενικά παρουσιάζει μια μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα της ενημέρωσης και προώθησης της χρήσης νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών και ειδικότερα τεχνολογιών εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).