Το 1ο Ψηφιακό Blue Deal Testing Lab

Στις 16 Ιουνίου 2020, το Interreg Med έργο Blue Deal πραγματοποίησε το 1ο του ψηφιακό…