Το σεμινάριο Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης και ISO50001:2018 έχει στόχο την παροχή γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης συστημάτων ή στρατηγικών για την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση της/του επιχείρησης/οργανισμού. Το σεμινάριο είναι επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Διάρκεια του σεμιναρίου:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 6 ωρών.

Σε ποιούς απευθύνεται:

  • Ενεργειακούς Ελεγκτές, Ενεργειακούς Διαχειριστές, Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες, Σύμβουλους, Μηχανικούς σε όλους του κλάδους μηχανικής επιστήμης και πτυχιούχοι στη Διαχείριση Έργων ή στην Οικονομική Ανάλυση ή στον Έλεγχο και Πιστοποίηση, οι οποίοι είναι είτε διευθυντικά στελέχη είτε επαγγελματίες που η εργασία τους καταπιάνεται με θέματα ενεργειακής διαχείρισης και την ανάπτυξη ή την εφαρμογή συστημάτων.
  • Σε όλους τους κλάδους μηχανικής επιστήμης ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων, Εφηρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομικής – Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης Ποσοτήτων, Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας – Χωροταξίας

Μάθετε Πρώτοι! Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων για τα σεμινάρια και τις άλλες δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου, παρακαλούμε όπως εγγραφείτε στο μηνιαίο Ενημερωτικό μας Δελτίο, στο τέλος αυτής της σελίδας.