Site Loader
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Ενδιαφερόμενοι φορείς από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα καθώς και από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς της Λευκωσίας, συμμετείχαν στις 28-30 Νοεμβρίου στο εναρκτήριο εργαστήρι του έργου ‘Sustainable Historic Districts’ (SUSHI) του EIT Climate-KIC για την αειφόρο ανάπτυξη ιστορικών περιοχών. Στο εργαστήρι συμμετείχαν πάνω από 60 άτομα από Τοπικές Αρχές, από τους τομείς των επιχειρήσεων και της έρευνας, καθώς και από άλλες κοινωνικές οργανώσεις και οργανισμούς, εκπροσωπώντας 8 διαφορετικές πόλεις.

Το έργο αυτό υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε ιστορικές περιοχές 6 πόλεων από 5 ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου: Λευκωσία, Λισαβόνα (Πορτογαλία), Βαλέτα (Μάλτα), Σάσσαρι (Ιταλία), Σαβόνα (Ιταλία) και Πτούι (Σλοβενία). Στόχος του έργου είναι να αποδείξει πως η πολυτομεακή προσέγγιση για τη λήψη ολοκληρωμένων δράσεων θα προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τη μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη, την προσαρμογή και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Το εναρκτήριο εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα και συγκεκριμένα στην πόλη της Βαλέτας η οποία ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, και σκοπός του ήταν να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στην κάθε ομάδα, για να δημιουργήσει το Σχέδιο Δράσης για τη δική της πόλη. Γι’ αυτό το λόγο, το εργαστήρι είχε σχεδιαστεί με σκοπό να συνεισφέρει στις προσπάθειες της κάθε περιοχής για μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη και στη δημιουργία μιας υγιούς κοινότητας. Πέρα των 6 πόλεων που συμμετέχουν στο έργο, στη Βαλέτα συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι 2 πόλεων της Κροατίας, του Σίμπενικ και της Ζάνταρ, οι οποίες ενδέχεται να ενταχθούν στο έργο σε μετέπειτα φάση.

Η πόλη της Λευκωσίας εκπροσωπήθηκε από 2 άτομα του Γραφείου μας (το οποίο είναι και ο επίσημος εταίρος για την Κύπρο στα πλαίσια του έργου), μαζί με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που απαρτιζόταν από άτομα του Δήμου Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Αρχιτεκτονικής), της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, των Cyclists Across Barriers και του Nicosia Tourism Board. Η συνεισφορά του κάθε μέλους της Ομάδας ήταν καθοριστικής σημασίας για τα αποτελέσματα του εργαστηρίου.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου συζητήθηκαν θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και κινητικότητα, ο αειφόρος τουρισμός, η ‘επανενεργοποίηση’ κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία -ανθεκτικών- δημόσιων χώρων στα ιστορικά κέντρα. Παρουσιάστηκαν επίσης εισηγήσεις για επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δράσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν τα επόμενα χρόνια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κάθε πόλης και να εξασφαλιστεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, μέσω διαφόρων διαδραστικών δραστηριοτήτων, η κάθε πόλη δημιούργησε το πρώτο Σχέδιο Δράσης της το οποίο και παρουσίασε την 3η μέρα του εργαστηρίου. Το Σχέδιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τα επόμενα 2 χρόνια στα πλαίσια του έργου, ως βάση  για την κάθε ομάδα – πόλη. Τα Σχέδια αυτά θα έχουν ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα στην επικράτεια των ιστορικών περιοχών κατά το 2019 και 2020, αλλά και για τον καθορισμό επιπρόσθετων προτάσεων χρηματοδότησης.

 

Το όραμα για τη Λευκωσία του 2030 όπως καθορίστηκε μέσα από τις δράσεις του εργαστηρίου:

«Η Λευκωσία, μια αναβαθμισμένη πόλη, χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμη, μ’ ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια»

 

Οι Αξίες που καθορίστηκαν για το ιστορικό κέντρο της πόλης:

 • Βιώσιμη – Μηδενικές εκπομπές [Sustainable – CO2 Neutral]
 • Ευημερούσα [Prosperous]
 • Προσβάσιμη [Accessible]
 • Χωρίς Αποκλεισμούς [Inclusive]
 • Ανθεκτική [Resilience]

Οι θεματικοί άξονες για τις πιθανές δράσεις που εντοπίστηκαν:

 • Βιώσιμη κινητικότητα & προσβασιμότητα
 • Αστική αναμόρφωση
 • Επανενεργοποίηση και Αναβάθμιση Δομημένου Περιβάλλοντος
 • Αποτελεσματική Διακυβέρνηση
 • Χρηματοδοτικά και Επιχειρησιακά μοντέλα

Οι βασικοί οδηγοί που θα οδηγήσουν στη μετάβαση:

 • Ενεργή συμμετοχή του Δήμου / Τοπικής Αρχής
 • Ενεργή συμμετοχή κοινότητας
 • Ενεργοποίηση επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων
 • Ενεργοποίηση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης / διακυβέρνησης

Τέλος, καθορίστηκαν τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για το έργο και συνεπακόλουθα για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ενδιαφέροντος, επιρροής και εμπλοκής του καθενός. Εντοπίστηκαν συνολικά 37 ενδιαφερόμενοι φορείς, από 3 κατηγορίες (Δημόσιες/Κυβερνητικές Αρχές,  Επιχειρήσεις και Μη-κυβερνητικές οργανώσεις/Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών), σ’ όλη την επικράτεια του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας.

Στα επόμενα βήματα του έργου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις στην εντός των τειχών Λευκωσία με προσκεκλημένους τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και να ακουστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις, ιδέες και προβληματισμοί για το ιστορικό κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο, πατήστε εδώ.