Site Loader
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Ενδιαφερόμενοι και ερευνητές από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στην Αθήνα για να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες

Περίπου το 3,5% των Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε νησιά και το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ασκώντας πίεση στα οικοσυστήματα, στα συστήματα μεταφορών, στα ενεργειακά συστήματα και στις απαιτήσεις ύδατος των νησιών. Οι τοπικές αρχές των νησιών συνειδητοποίησαν νωρίς την ανάγκη να γίνουν ενεργειακά ανεξάρτητες καθώς και να εμπλακούν ενεργά στην κοινή παγκόσμια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, το ευρωπαϊκό έργο INTERREG MED, PRISMIPromoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands κατάφερε να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη (με βάση μια διακρατική προσέγγιση) που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω ζητήματα αξιολογώντας και χαρτογραφώντας το δυναμικό των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και επίσης παρέχοντας την δυνατότητα  εκπόνησης σεναρίων ενσωμάτωσης τους στα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών της Μεσογείου.

Επιπρόσθετα το έργο υποστήριξε την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα σε 5 περιοχές μελέτης: στη χερσόνησο του Ακάμα (Κύπρος), στο νησί Korčula (Κροατία), στο νησί Τήλος (Ελλάδα), στο νησί Favignana (Ιταλία) και στην περιοχή Gozo (Μάλτα).

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο στο οποίο τα μέλη μπορούν να εφοδιαστούν με τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό.  Τα συγκεκριμένα εργαλεία θα τους βοηθήσουν στην εκπόνηση προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και πιλοτικές εφαρμογές στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης και των εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στις 24 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το συνέδριο με τίτλο CLEAN Energy in European Islands, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου PRISMI. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγινε ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας  με σκοπό την διεύρυνση της συζήτησης σχετικά με την εφαρμογή έργων καθαρής ενέργειας στα ευρωπαϊκά νησιά σε ένα ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, των επαγγελματιών, των πολιτικών και κυρίως των ευρωπαϊκών νησιωτικών φορέων, για τη βέλτιστη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργεια προς όφελος των νησιωτικών κοινοτήτων.

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το κοινό αίσθημα μεταξύ των εταίρων είναι ότι το PRISMI έχει συνεισφέρει σημαντικά στην υποστήριξη των τοπικών αρχών των νησιών της Μεσογείου στη μετάβασή τους σε συστήματα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Φυσικά, οι δράσεις δεν σταματούν εδώ και σίγουρα υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης και περαιτέρω συνεργασίας στο εγγύς μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενταχθείτε στο δίκτυο, παρακαλούμε επισκεφθείτε:

Ιστοσελίδα του έργου

PRISMI – Facebook

PRISMI – ResearchGate

PRISMI – Twitter

ή επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου:

Dr. Davide Astiaso Garcia

davide.astiasogarcia@uniroma1.it

+39 06 4991 864