Το European Climate Pact (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα) είναι μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ με την οποία καλούνται άτομα, κοινότητες και οργανώσεις να συμμετάσχουν σε δράσεις για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη. Το Σύμφωνο αυτό, που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), παρέχει σε όλους έναν χώρο όπου μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συζητούν και να αναλαμβάνουν δράση σχετικά με την κλιματική κρίση, καθώς και να συμμετέχουν στο διαρκώς διογκούμενο ευρωπαϊκό κλιματικό κίνημα.

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι υπερήφανος πρεβευτής του Συμφώνου για το Κλίμα στην Κύπρο και αποσκοπεί μέσα από αυτό στη διάδοση επιστημονικά ορθών πληροφοριών σχετικά με τις κλιματικές δράσεις και στην παροχή πρακτικών συμβουλών για επιλογές στην καθημερινή μας ζωή. Μέσα από αυτό, αποσκοπεί επίσης στη στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών και στην ενθάρρυνση των δεσμεύσεων για ανάληψη δράσεων για το κλίμα από μεμονωμένα άτομα ή συλλογικούς φορείς, συμβάλλοντας στην κινητοποίηση στήριξης και συμμετοχής.

Για να μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του και ακολουθήστε το στα social media:

Ενημερωτικά Δελτία:

Για να γίνετε και εσείς πρεσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα, διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση και υποβάλετε εδώ το αίτημά σας. Για να γνωρίσετε τους υφιστάσμενους Ευρωπαίους πρεσβευτές του Συμφώνου, πατήστε εδώ.

Νέα & Ενημερώσεις