Site Loader
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Ανάγκη για ενημέρωση για ευκαιρίες αύξησης της ενεργειακής απόδοσης

Λευκωσία, 1η Αυγούστου 2018 – Χρησιμοποιώντας την ενέργεια πιο αποδοτικά, οι Κύπριοι μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους για ηλεκτρικό ρεύμα και την εξάρτησή τους από προμηθευτές ενέργειας, και, ταυτόχρονα, να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι το 2020, η Κύπρος θέλει να πετύχει κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας όχι περισσότερη από 2.23 Mtoe (μεγατόνους ισοδύναμου πετρελαίου). Για να επιτύχουμε σ’ αυτή την πρόκληση, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κυπριακών επιχειρήσεων θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (ΕΓΚΠ) διεξήγαγε, εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού (ΥΕΒΕΤ), έρευνα για την παρούσα κατάσταση της ενεργειακής απόδοσης στις κυπριακές επιχειρήσεις και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Επιπρόσθετα, μέσα από την έρευνα αντικατοπτρίζονται οι δυνατότητες των κυπριακών επιχειρήσεων για ενημέρωση σε θέματα τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι:

·         Υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον για την Ενεργειακή Απόδοση από τις επιχειρήσεις, αλλά μειωμένη γνώση για ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ). Οι περισσότερες επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι η ενεργειακή απόδοση είναι ψηλά στις προτεραιότητές τους, παρ’ όλα αυτά ένας μεγάλος αριθμός από αυτές δεν μπορεί να εντοπίσει οποιεσδήποτε ευκαιρίες ΕΞΕ για τις ίδιες. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε μικρότερες επιχειρήσεις, στις οποίες, αναμφισβήτητα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο θέμα.

·         Τα πιο κοινά μέτρα που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι η αντικατάσταση του φωτισμού, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και η εκπαίδευση του προσωπικού. Τα δύο τελευταία επιτυγχάνονται είτε μέσω τυποποιημένων διαδικασιών σε μεγαλύτερες εταιρείες (π.χ. εκπαιδευτικά σεμινάρια ΑνΑΔ, ISO50001), είτε μέσω απλών ενεργειών σε πιο προσωπικό επίπεδο για μικρότερες επιχειρήσεις (π.χ. φροντίζοντας να απενεργοποιούνται οι συσκευές πριν την αποχώρησή τους από τη δουλειά).

·         Υπάρχει μεγάλη υιοθέτηση απλών και φθηνών μέτρων, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση φωτισμού, αλλά χαμηλή υιοθέτηση μέτρων με υψηλότερο αρχικό κεφάλαιο, παρόλο που οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για αυτές.

·         Υψηλό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, η αναβάθμιση τεχνολογιών παραγωγικής διαδικασίας και ο εκσυγχρονισμός του στόλου, αλλά τα μέτρα αυτά σπάνια εφαρμόζονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω υψηλού κόστους. Οι κυπριακές επιχειρήσεις χρειάζονται οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων.

·         Οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται, καθώς και λόγω έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης εντός των επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους. Για να μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη διαθέσιμη χρηματοδότηση, απαιτούνται περαιτέρω κίνητρα και βοήθεια για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

·         Διερευνήθηκε, επίσης, η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων. Παρόλο που εντοπίστηκαν ευκαιρίες και ενδιαφέρον, υπάρχουν περιορισμένες εφαρμογές στην Κύπρο που λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτές λειτουργούν ως καλά παραδείγματα και ενθαρρύνουν κι άλλες επιχειρήσεις να επιδιώξουν παρόμοια εγχειρήματα.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην καταμέτρηση του παρόντος επιπέδου ευαισθητοποίησης και των αναγκών των επιχειρήσεων, καθώς και των καλών πρακτικών, στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ευθυγράμμισης των υπηρεσιών των αρμοδίων τμημάτων για την καλύτερη υποστήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων. Ως επόμενο βήμα, το Υπουργείο, μαζί με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Περιβαλλοντικό Γραφείο Αυστρίας, θα διοργανώσουν μια εκδήλωση για να παρουσιάσουν ευκαιρίες και παραδείγματα καλών πρακτικών για επιχειρήσεις στην Κύπρο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και το Δίκτυο Ενεργειακής Απόδοσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων, μια νέα πρωτοβουλία για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΕΓΚΠ, εκ μέρους του ΥΕΒΕΤ, για τον εντοπισμό των τάσεων και των αναγκών των κυπριακών επιχειρήσεων στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες συνεντεύξεις με επιλεγμένες επιχειρήσεις. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έκθεση αποτελεσμάτων εδώ

Η έρευνα αποτελεί μέρος ενός έργου για την ενίσχυση της εφαρμογής της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης στην Κύπρο, το οποίο διεξάγεται από το Περιβαλλοντικό Γραφείο Αυστρίας σε συνεργασία με το ΥΕΒΕΤ και το ΕΓΚΠ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Μυρτώ Σκουρουπάθη στο myrto.skouroupathi@cea.org.cy ή τηλεφωνικώς στο 22667716.