Το σεμινάριο « Ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση παραδοσιακών κτιρίων» διοργανώνεται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και είναι επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι υποψήφιοι:

 • Να περιγράφουν τις σχεδιαστικές παραμέτρους για την ενεργειακή απόδοση των παραδοσιακών κτιρίων
 • Να διατυπώνουν τις πρακτικές ορθής αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων
 • Να κατονομάζουν τις νομικές απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των παραδοσιακών κτιρίων και να τις διαχωρίζουν από τις απαιτήσεις για νέα ή υφιστάμενα κτίρια που δεν χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά
 • Να συσχετίζουν το ενεργειακό αποτύπωμα των παραδοσιακών κτιρίου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
 • Να κατατάσσουν κατασκευαστικά υλικά παραδοσιακών κτιρίων με βάση τις ιδιότητες τους και τα ενδογενή χαρακτηριστικά τους
 • Να αναπτύσσουν σχεδιασμούς για την αποκατάσταση και την ενεργειακή αναβάθμιση των παραδοσιακών κτιρίων
 • Να επεξηγούν τις ιδιαιτερότητες των παραδοσιακών κτιρίων
 • Να τεκμηριώνουν τις παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών κτιρίων
 • Να επιδεικνύουν τη δέουσα σημασία κατά την αξιολόγηση ιστορικών/παραδοσιακών κτιρίων προτού σχεδιάσουν και αναπτύξουν λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και αποκατάστασης.
 • Να αιτιολογούν και να τεκμηριώνουν άποψη για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους στα θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και αποκατάστασης παραδοσιακών κτιρίων
 • Να συνεργάζονται με μηχανικούς για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των παραδοσιακών κτιρίων
 • Να υπερασπίζονται την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιά παραδοσιακών κτιρίων
 • Να παρακινούν για την αποκατάσταση και την ενεργειακή αναβάθμιση των παραδοσιακών κτιρίων

Το σεμινάριο απευθύνεται στους κλάδους μηχανικής επιστήμης ΕΤΕΚ (Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής), καθώς και σε επαγγελματίες μηχανικούς που ανήκουν στον κατασκευαστικό τομέα με εμπειρία στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων ή/και την αποκατάσταση κτιρίων.

Μάθετε Πρώτοι! Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων για τα σεμινάρια και τις άλλες δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου, παρακαλούμε όπως εγγραφείτε στο μηνιαίο Ενημερωτικό μας Δελτίο στο τέλος αυτής της σελίδας.