Site Loader
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία
Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Ιδιοκτήτες και διαχειριστές δημόσιων και ιδιωτικών πολυώροφων και μη-ιστορικών κτηρίων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση έως την 15η Ιουλίου 2022.

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο e-SAFE H2020 δημοσίευσε μία πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για πρόσβαση σε δωρεάν, εξατομικευμένες συμβουλές ανακαίνισης κτηρίων. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές μη-ιστορικών κτηρίων, ώστε να ξεκινήσουν την διαδικασία ανακαίνισης, εντοπίζοντας τα καλύτερα μέτρα, διαδικασίες και σχέδια χρηματοδοτικής στήριξης, για την επίτευξη ενεργειακά αποδοτικών και ασφαλών έναντι σεισμών κτηρίων. 

Η κοινοπραξία e-SAFE, αποτελούμενη από 12 εταίρους, αναπτύσσει επί του παρόντος ένα έτοιμο για την αγορά, πολυδύναμο σύστημα ριζικής ανακαίνισης κτηρίων, το οποίο περιλαμβάνει τεχνολογικές, λειτουργικές, αισθητικές, χρηματοοικονομικές και οικονομικές πτυχές για κτήρια σε σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης.

“Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε τις ανακαινίσεις κτηρίων που εστιάζουν τόσο στην ενεργειακή απόδοση, όσο και στη σεισμική ασφάλεια, προσιτές σε όσους τις χρειάζονται περισσότερο, και να απλοποιήσουμε τη διαδικασία ανακαίνισης”, λέει ο Giuseppe Margani, συντονιστής του e-SAFE και Καθηγητής Κτηριακών Κατασκευών στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια, στην Ιταλία.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να δοκιμάσουμε την μεθοδολογία του e-SAFE σε πραγματικά κτήρια. Ακόμη και αν δεν σκοπεύετε να ανακαινίσετε άμεσα, αυτή είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να προετοιμάσετε τη διαδικασία, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα, να μπορείτε να πάρετε αποφάσεις για την ανακαίνιση με τη σιγουριά ότι θα σας επωφελήσουν μακροπρόθεσμα.”

Το έργο e-SAFE θα παρέχει συμβουλές ανακαίνισης και στήριξης σε δύο αιτούντες, που θα είναι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, με πολυώροφα, μη-ιστορικά κτήρια που βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης και χρειάζονται ανακαίνιση.  

Το πρώτο βήμα για την διαδικασία της αίτησης είναι η συμπλήρωση της φόρμας που βρίσκεται στον ιστότοπο του e-SAFE. Μόνο δύο περιπτώσεις θα επιλεχθούν. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουλίου.

Ανάμεσα στα οφέλη που θα λάβουν οι αιτούντες, είναι και τα εξής:

  • Εκπόνηση τρισδιάστατης μελέτης του κτηρίου,
  • Διενέργεια ενεργειακού ελέγχου, ενεργειακής ανάλυσης και προσομοιώσεων δομικών στοιχείων του κτηρίου,
  • Εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου των αρχιτεκτονικών, ενεργειακά αποδοτικών και αντισεισμικών λύσεων ανακαίνισης που προκύπτουν μέσω μιας διαδικασίας από κοινού σχεδιασμού με την ενεργή συμμετοχή των ενοίκων,
  • Προτάσεις ελκυστικών και βιώσιμων προγραμμάτων χρηματοδότησης σύμφωνα με τις ανάγκες του αιτούντος φορέα και τις ειδικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,
  • Αυξημένη προβολή σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

Υποβάλετε αίτηση για να λάβετε δωρεάν σχέδιο ανακαίνισης εδώ.

“Ενθαρρύνουμε θερμά όλους τους δυνητικούς υποψηφίους να κάνουν αίτηση”, δηλώνει ο Καθηγητής Margani. “Αυτή είναι μια σπάνια ευκαιρία για την πρόσβαση σε εκπληκτικά οφέλη από ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από το δημόσιο.”

  • Περισσότερες πληροφορίες για τεχνικές απαιτήσεις, μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Ένα φυλλάδιο με επισκόπηση της διαδικασίας αίτησης και τα οφέλη της συνεργασίας με το e-SAFE, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχετικά με το e-SAFE

Το e-SAFE είναι ένα 4-ετές έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του τομέα δραστηριοποίησης του Horizon 2020, που αποτελείται από 12 συνεργάτες από 8 χώρες. Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ανακαίνισης πολλαπλών χρήσεων για κτήρια, συμπεριλαμβάνοντας τεχνολογικές, λειτουργικές, αισθητικές, χρηματοοικονομικές και οικονομικές πτυχές για μη ιστορικά κτήρια σε σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης.

eSafe | Linktree