Δ’ Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων Σχολικών Κτιρίων

ΘΕΜΑ: Ενεργειακή Αναβάθμιση τριών υφιστάμενων σχολείων στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία Σχολείων Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας»…