Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α

Η σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, εγκεκριμένου οργανισμού κατάρτισης από την…