Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ενεργειακοί Ελεγκτές κατηγορίας Α

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προγραμματίζουν τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Ελεγκτών Α κατηγορίας, που απευθύνεται σε υποψήφιους ενεργειακούς ελεγκτές.