Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου PEDIA (Φάση 2η)

Το έργο PEDIA (Promoting Energy efficiency & Developing Innovative Approaches in schools – Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης…