Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο EIT Climate-KIC Πρόγραμμα «Young Innovators Cyprus 2022»

To EIT Climate-KIC πρόγραμμα Young Innovators Cyprus 2022 (YICY2022) προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου, με μαθητές ηλικίας 12-18 ετών, και ανεξαρτήτως τομέα εκπαίδευσης (μαθήματος), να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.