Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «POLI-SYNERGIES»

Το έργο «POLI-SYNERGIES» (Διασυνοριακές Συνέργειες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της Αστυνομίας) που εγκρίθηκε…