Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Κατηγορίας Α και Β (Δεκέμβριος 2021 – Μάρτιος 2022)

Η σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, εγκεκριμένου οργανισμού κατάρτισης από την…