Ναυτιλία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα: Σειρά Διαδικτυακών Ενημερωτικών Διαλέξεων

Η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στη Λευκωσία, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνουν σειρά διαδικτυακών ενημερωτικών διαλέξεων, με θέμα «Ναυτιλία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα».