Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών κατηγορία Γ

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προγραμματίζουν τη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Ελεγκτών Γ κατηγορίας, που απευθύνεται σε υποψήφιους ενεργειακούς ελεγκτές.