Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Ενεργειακοί Ελεγκτές Α & Β

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (εγκεκριμένος οργανισμός κατάρτισης από την Υπηρεσία Ενέργειας), σε συνεργασία με το…