Εξετάσεις για Υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα Εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για Κατοικίες

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για…