Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης για Εγκαταστάσεις Συστημάτων Θερμομόνωσης

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Bricks of Skills, το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει τη διενέργεια δωρεάν 3ήμερου σεμιναρίου θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης με θέμα «Εγκατάσταση Συστημάτων Θερμομόνωσης».