Εκπαιδευτικές Ημερίδες στην Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου προσκαλούν τους δημόσιους υπάλληλους σε 2 εκπαιδευτικές ημερίδες με θέμα την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια.