Σεμινάριο Κατάρτισης: Ενεργειακή Απόδοση και Αναβάθμιση Παραδοσιακών Κτιρίων

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει τη διενέργεια τριήμερου σεμιναρίου θεωρητικής κατάρτισης με θέμα «Ενεργειακή Απόδοση και Αναβάθμιση Παραδοσιακών Κτιρίων», στις 22 – 24 Ιουνίου 2021.