Σεμινάριο Κατάρτισης: Αντλίες Θερμότητας: Σχεδιασμός, Επιθεώρηση και Ενεργειακή Αξιολόγηση Συστημάτων

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει στις 15-16 Ιουνίου 2021 σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Αντλίες Θερμότητας: Σχεδιασμός, Επιθεώρηση και Ενεργειακή Αξιολόγηση Συστημάτων».