Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Γ Κατηγορίας

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Γ Κατηγορίας (μεταφορές εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων).