Επιχορηγούμενο Σεμινάριο: Level I Certified Infrared Thermographer®

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει τη διενέργεια εξαήμερου σεμιναρίου θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης, με…