Εξετάσεις υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών κατηγορίας Γ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός, ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ. Οι…