Ενδιαφερόμενοι Φορείς Ενώνουν τις Δυνάμεις τους για το Ιστορικό Κέντρο της Λευκωσίας

Ενδιαφερόμενοι φορείς από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα καθώς και από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς…