Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Διακριθείτε για τις προσπάθειες της επιχείρησής σας να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα!

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ανακοινώνουν τον πρώτο διαγωνισμό απονομής Βραβείων «Business4Climate & Energy Efficiency Network».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που έχουν υπογράψει την εθελοντική δέσμευση Business4Climate και έχουν λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου εντός της περιόδου Σεπτέμβριος 2018 – Σεπτέμβριος 2019.

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στις ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες βραβείων «Business4Climate & Energy Efficiency Network»:

1. Βραβείο για επιχειρήσεις (θα διαχωριστεί σε υποκατηγορίες βάσει μεγέθους της επιχείρησης)

2. Βραβείο για Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων

* Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται βάσει των κριτηρίων που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια Αξιολόγησης Αίτησης Συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης θα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία Business4Climate θα βρείτε εδώ.

Περισσότερα για τα βραβεία και τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22667716 (κα. Μυρτώ Σκουρουπάθη)

Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Post Author: