Εγχειρίδια & Τεχνικοί Οδηγοί

Οδηγός για τη Βιώσιμη Αστική και Κοινοτική Ανάπτυξη [EcoDistricts Protocol]

Οδηγός Buy Smart+ για Οχήματα (2013)

Εργαλείο υπολογισμού της εξοικονόμησης καυσίμου οχήματος

Προτάσεις πολιτικής για ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών και κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή της επανενωμένης Λευκωσίας (EN) (EL) (TU)

CIVITAS – Cleaner and better transport in cities 

Παρουσιάσεις

Καλές πρακτικές για αστική βιώσιμη κινητικότητα και πράσινες μεταφορές (2014)

Παρουσίαση Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας (Τραμ, Αστικές συγκοινωνίας, ποδήλατα, φορτιστές EV, υποδομές) (2014)

Παρουσίαση Νέας Υπηρεσίας ΑΗΚ E-CHARGE (2014)

Παρουσίαση για τη βελτιστοποίηση δρομολογίων δημοτικών οχημάτων – 2011

Παρουσίαση για Οικολογική Οδήγηση και Φιλικά προς το Περιβάλλον Οχήματα – 2011

Έντυπα Μέσα

Φυλλάδιο για Οικολογική Οδήγηση