• Προτάσεις πολιτικής για ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών και κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή της επανενωμένης Λευκωσίας (EN) (EL) (TU)