Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Η Υπηρεσία Ενέργειας έχει εκδώσει στις 23/12/2016 Διάταγμα που τροποποιεί το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 379/2016).

Οι νέες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης όπως αυτές καθορίζονται στην Κ.Δ.Π. 119/2016 και στην Κ.Δ.Π. 379/2016 τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017.

ΚΔΠ 379-2016

ΚΔΠ 119-2016

Post Author: