“Taşımacılık sektörü, insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli bir etkisi olan neredeyse tamamen fosil yakıt kullanımına dayandığından, Kıbrıs'taki en önemli sera gazı emisyonları kaynağı. Aynı zamanda, özel aracın münhasır kullanımına dayanan yaklaşımın, şehir merkezlerinde karayolu ağlarının kısa vadeli bir “engellenmesine” yol açması bekleniyor. Sürdürülebilir tasarım ilkelerinin benimsenmesi ve "yeşil" teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla, Enerji Bürosu "herkes için erişilebilir, uygun fiyatlı ve temiz ulaşım" yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

sunumlar

Bilgi Bildiriler

Kılavuzlar ve Teknik Kılavuzlar