Dairesel ekonomi kavramı gezegenin çevre kaynaklarının üretim ve tüketim artan baskısı bağlamında sürdürülebilir kalkınma için hırs araya gelecek. Şimdiye kadar, ekonomi başta model altında faaliyet gösteren "get-yapımcısı-reddetme", her bir ürün kaçınılmaz "hayat sonu" ulaştığı doğrusal bir model.

Döngüsel ekonomiye geçiş, mevcut malzemelerin ve ürünlerin yeniden kullanımına, onarılmasına, yenilenmesine ve geri dönüştürülmesine odaklanmada bir değişiklik yapılmasını gerektirir. Daha önce "atık" olarak değerlendirilenler hammaddeye dönüştürülebilir.

Aşağıdaki formlar hakkında daha fazla bilgi edinin.