"İklim değişikliğinin bir sonucu olarak oluşturulan küresel kriz, aynı derecede güçlü ve acil eylem çağrısıdır. Bilgi ve uzmanlığından yararlanan Enerji Bürosu, doğadan örnekler alarak ve modern teknolojik çözümleri kullanarak, iklim değişikliğinin etkilerini hafifleterek ve adaptasyon önlemleriyle sürdürülebilir topluluklar yaratarak yerel ve ulusal olarak hareket etmeyi amaçlamaktadır. "

sunumlar

Bilgi Bildiriler

Kılavuzlar ve Teknik Kılavuzlar

Politikalar ve Eylemler

Araştırma sonuçları

Βίντεο