Lefkonos Caddesi 10-12, 1011 Lefkoşa

“Herhangi bir kamu sözleşmesinde yeşil kriterlerin ve gerekliliklerin benimsenmesi, sınırlı kaynaklarla daha iyi, daha verimli ve çevre dostu sonuçlar elde edilmesine önemli katkı sağlıyor.”

Belediye Başkanları Sözleşmesi girişimini genişletip Avrupa çapında Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlarının uygulanmasını ilerleterek, enerji verimliliğini artırmak zorunludur.

Yeşil Kamu İhalesi Destekleyicileri (GİP) oluşturulmasına yönelik plan, kamu kuruluşları ve yerel otoritelerin dikkatlerini ürün alırken GPP ve Yaşam Döngüsü Maliyetlerine odaklayacak şekilde geliştirilmekte veya hizmetler.

Bu çabayı arttırmak için, Enerji Bürosu JES (Yeşil Kamu İhale Destekçisi) olarak belirlenmiştir ve Çevre Dairesi ile işbirliği içinde, ihale makamlarına aşağıdakileri sağlar: