“Avrupa Birliği, enerji ithalatına ve yetersiz enerji kaynaklarına olan bağımlılığın artmasından kaynaklanan benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Enerji verimliliği bu zorlukların üstesinden gelmenin değerli bir yoludur. 2020-2030 dönemi için Enerji Ofisi, binaların enerji yenilemesine, enerji standartları ve enerji yönetimi ilkelerinin benimsenmesine ve Yeşil Kamu İhalelerinin birleştirilmesine odaklanmaktadır. "

Enerji yönetimi

sunumlar

Kılavuzlar ve Teknik Kılavuzlar

Araştırma sonuçları

Binaların Enerji Performansı

sunumlar

Bilgi Bildiriler

Kılavuzlar ve Teknik Kılavuzlar

Araştırma sonuçları

Βίντεο

Enerji Etiketlemesi

sunumlar

Bilgi Bildiriler

Kılavuzlar ve Teknik Kılavuzlar

Enerji Hizmetleri

Enerji Yenileme Teşvikleri