"Bireysel enerjinin kazanılması ve Kıbrıs için çevresel hedefler 2030, finansman çözümlerinin mobilizasyonu ve kullanılabilirliğini gerektirir. Mevcut finansman araçları, zamanında enerji geçişi için projeleri ve yatırımları destekleyememektedir. Enerji Bürosu, finansal kuruluşlar ve yerel kuruluşlarla işbirliği içinde, çevresel ve ekonomik açıdan uygun projeleri desteklemek için alternatif finansman mekanizmaları arayacaktır. ”

YENİ! Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerdeki Enerji Denetimleri Hibe Programı (KOBİ'ler) (2019) (GR)

uzatma Evler İçin RES ve Enerji Tasarrufu Kullanımını Teşvik Eden Hibe Programı (2019) (GR)

uzatma Fatura Başvurusu Başvuru Süresinin Açıklaması (2019) (GR)

Eşit Güç Tüketimi için Yüksek Performanslı Kojenerasyon ve Isı Üreten Birimlerden Elektrik Üretimi Planı 5MW (2018) (GR)

Kendi Tüketimi için Yenilenebilir Elektrik Üretim Planı (2018) (GR)

AB Enerji için Finansal Araçlar