“Enerji temini ve üretimi, Kıbrıs gibi yalıtılmış enerji sistemleri için bir zorluktur. Aynı zamanda, mevcut teknoloji çözümleri ve diğer adalardaki başarılı uygulamalar,% 100 yenilenebilir enerjiye (RES) geçmenin mümkün olduğunu göstermiştir. RES'in hızla gelişen enerji depolama teknolojilerine sahip olması, Kıbrıs için bile bunu uygulanabilir bir amaç haline getirmektedir. Enerji Ofisi'nin 2020-2030 hedefi, enerji depolama çözümlerini incelemek ve Kıbrıs'ın Enerji Dönüşümünü çevresel olarak sürdürülebilir bir şekilde destekleyecek politikaları teşvik etmektir. ”

GENEL

sunumlar

Bilgi Bildiriler

Araştırma sonuçları

Yasama Çerçevesi

ÖZEL

Fotovoltaik Sistemler

Güneş Termal Sistemleri

Rüzgar türbinleri

Jeotermal Isı Pompaları

biyokütle

biyogaz

Dalga Enerjisi

Sıvı Biyoyakıtlar