Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου και το Περιβαλλοντικό Γραφείο της Αυστρίας, με χαρά παρουσιάζουν το Εργαλείο Εξοικονόμησης Ενέργειας (Energy Savings Tool) – ένα διαδικτυακό εργαλείο που βοηθά άτομα να κάνουν ενεργειακά – και οικονομικά – σοφές επιλογές στο σπίτι.

Το εργαλείο προσφέρει μια σειρά λειτουργιών για τον υπολογισμό δυνητικών εξοικονομήσεων ενέργειας και είναι μια χρήσιμη υποστήριξη για τα Κυπριακά νοικοκυριά, ώστε να μειώσουν τόσο την ενεργειακή τους κατανάλωση, όσο και τους λογαριασμούς τους.

Το διαδικτυακό εργαλείο είναι μέρος ενός έργου για την ενδυνάμωση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση στην Κύπρο. Το έργο πραγματοποιείται από το Περιβαλλοντικό Γραφείο Αυστρίας σε συνεργασία με το ΥΕΕΒ και το ΕΓΚ και χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στο energysavingstool.cea.org.cy Ανακαλύψτε το τώρα!