Θέση Νέου Ερευνητή

Αριθμός Θέσεων: 1 Καθεστώς Σύμβασης: Μισθωτός, σύμφωνα με το Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας…