Ενδιαφερόμενοι φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας

Ενδιαφερόμενοι φορείς από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα καθώς και από Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς…