Τελική ημερίδα του έργου WE-QUALIFY

Η εθνική κοινοπραξία του έργου WE-QUALIFY στην Κύπρο σας προσκαλεί στην τελική ημερίδα αποτίμησης του…