Εγχειρίδιο για τις Πράσινες Αγορές!!!

Οι δημόσιες δαπάνες για έργα, αγαθά και υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του ΑΕΠ της…