Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Κατηγορίας Γ

Η σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, εγκεκριμένου οργανισμού κατάρτισης από την…