Επιχορηγούμενο Σεμινάριο: Αντλίες Θερμότητας, Σχεδιασμός, Επιθεώρηση και Ενεργειακή αξιολόγηση συστημάτων

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, διοργανώνει στις 28 – 29 Νοεμβρίου 2019, σεμινάριο κατάρτισης με θέμα…