Σεμινάριο Κατάρτισης: Αντλίες Θερμότητας – Σχεδιασμός, Επιθεώρηση και Ενεργειακή Αξιολόγηση Συστημάτων

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών διοργανώνει στις 30-31 Μαΐου 2019 Σεμινάριο Κατάρτισης με θέμα «Αντλίες Θερμότητας: Σχεδιασμός,…