Το Ενεργειακό Γραφείο εκπονεί και παρακολουθεί την υλοποίηση των Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης Τοπικών Αρχών, αναδεικνύοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αποτελεί επίσημα τον φορέα προώθησης του «Συμφώνου των Δημάρχων» και του «Συμφώνου των Νησιών» στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, 22 Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια των Τοπικών Αρχών της Κύπρου εκπονήθηκαν από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Αυτό σημαίνει μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 598.815 τόνους και μείωση στη κατανάλωση ενέργειας 1.838.974 MWh μέχρι το 2020 από την υλοποίηση τους. Επίσης, το Ενεργειακό Γραφείο παρέχει τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στις τοπικές αρχές για την υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών έργων.

  • Βασικά Στοιχεία του Συμφώνου των Δημάρχων
  • Ενημερωτικό φυλλάδιο.
  • 10 Λόγοι  προσχώρησης στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
  • Πώς να χρηματοδοτήσετε τις τοπικές σας δράσεις, παραδείγματα από άλλες τοπικές αρχές, μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων.

 

Για ακόμη περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων.