Αρχική / Τελευταία Νέα / Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ – Επωφελήσου χορηγία από το Δήμο μέχρι και 2,000 € και δωρεάν ενεργειακή μελέτη για την ενεργειακή ανακαίνιση της κατοικίας σου!

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ – Επωφελήσου χορηγία από το Δήμο μέχρι και 2,000 € και δωρεάν ενεργειακή μελέτη για την ενεργειακή ανακαίνιση της κατοικίας σου!

Ο Δήμος Στροβόλου εφαρμόζει ενεργειακή πολιτική από το 2009 με την ενεργή συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Το Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP) του Δήμου ολοκληρώθηκε το 2011 και έκτοτε έχουν υλοποιηθεί δεκάδες δράσεις στα όρια του Δήμου με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΑ). Επίσης, τα τελευταία χρόνια ο Δήμος εξήγγειλε δράσεις και υιοθέτησε μια σειρά πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προσαρμογή και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Ο Δήμος δεσμεύτηκε το 2018 να επεκτείνει το Σχέδιο Δράσης του μέχρι και το 2030 και να προχωρήσει σε υλοποίηση περαιτέρω μέτρων μεταξύ των οποίων είναι η αντικατάσταση των λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και η εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση (NBS) σε χώρους και κτίρια στην επικράτεια του Δήμου.

 

Έργο HAPPEN

Συνεχίζοντας την περιβαλλοντική και ενεργειακή του πολιτική, ο Δήμος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών[1], συμμετέχει στις δράσεις του έργου HAPPEN[2] το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας ‘Ορίζοντας 2020’. Το έργο αυτό εστιάζει στην περιοχή της Μεσογείου, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες και στοχεύει στην τόνωση της αγοράς για ριζικές ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων με σκοπό να γίνουν Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, έχει διάρκεια 3 χρόνων και είναι υπό το συντονισμό του Ιταλικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (National Research Centre – CNR),

 

Πιλοτικές δράσεις στο Δημαρχείο και σε 3 νοικοκυριά

Στα πλαίσια του HAPPEN θα υλοποιηθούν ενεργειακές επεμβάσεις τόσο στο Δημοτικό Μέγαρο όσο και σε 3 κατοικίες στην επικράτεια του Δήμου για αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης. Για την επιλογή των κατοικιών ο Δήμος Στροβόλου, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο, θα προχωρήσει σε ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους δημότες Στροβόλου και οι συμμετέχοντες θα επιλεχθούν βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

 

Το Δημοτικό Μέγαρο επιλέχθηκε καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο δημοτικό κτίριο, τόσο σε μέγεθος όσο και σε επισκεψιμότητα. Η εφαρμογή λύσεων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της καταναλισκομένης ενέργειας στο κτίριο, τότε αυτό θα αποτελέσει καλή πρακτική για άλλα δημόσια -και μη- κτίρια. Από την ανάλυση του κτιριακού αποθέματος, τόσο της Κύπρου όσο και του ιδίου του Δήμου, προκύπτει το συμπέρασμα πως τα κτίρια κατοικίας έχουν σημαντικές καταναλώσεις ενέργειας και στην πλειοψηφία τους έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Ως εκ τούτου, τα κτίρια αυτά έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων σε ευρύτερο επίπεδο. Τα πιο πάνω έργα θα δράσουν ως πιλοτικά και σε μεταγενέστερο στάδιο θα μελετηθούν τρόποι για διάχυση των αποτελεσμάτων σε ευρύτερο επίπεδο. Αναμένεται πως τα πιλοτικά έργα στο Δήμο Στροβόλου θα ξεκινήσουν τέλος του δεύτερου έτους του έργου (2019) και θα ολοκληρωθούν κατά το τρίτο έτος υλοποίησης του έργου (2020).

 

Living Labs για την τοπική κοινωνία

Καθώς η συμμετοχή των πολιτών και η καταγραφή των αναγκών τους είναι μέγιστης σημασίας για το Δήμο, θα υποστηριχτούν επίσης οι δράσεις επικοινωνίας του Ενεργειακού Γραφείου προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 5 εργαστήρια ‘Living Labs‘ στα πλαίσια του έργου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση για περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα τα οποία θα απευθύνονται σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Στα εργαστήρια αυτά πέραν των πολιτών, των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων του Δήμου, θα μπορούν να συμμετάσχουν και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη όπως ιδιοκτήτες κτιρίων, επαγγελματίες και πολιτικοί φορείς, ανταλλάζοντας απόψεις και τεχνογνωσία για την βελτιστοποίηση των κτιριακών ανακαινίσεων.

 

Στα πλαίσια του έργου, θα δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα φέρει κοντά αυτούς που αναζητούν και αυτούς που προσφέρουν λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης  [‘ψηφιακή αγορά’]. Η πλατφόρμα αυτή θα δοκιμαστεί και διαδοθεί ευρέως στην περιοχή της Μεσογείου, έχοντας ως στόχο να γίνει σημείο διεθνής αναφοράς με συνεχή αναβάθμιση ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

 

Με τη συμμετοχή του στις δράσεις του HAPPEN, ο Δήμος Στροβόλου θα πρωτοπορήσει εφαρμόζοντας ένα πιλοτικό τοπικό σχέδιο χορηγιών για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στο Δήμο, το οποίο συνάδει και εντάσσεται στις τοπικές του πολιτικές για την υλοποίηση δράσεων για την Ενέργεια και το Κλίμα.

 

 

  • Αν είσαι ιδιοκτήτης κατοικίας στην επικράτεια του Δήμου Στροβόλου επωφελήσου χορηγία από το Δήμο μέχρι και 2,000 € και δωρεάν ενεργειακή μελέτη για την ενεργειακή ανακαίνιση της κατοικίας σου.

 

  1. Για περισσότερες πληροφορίες και όρους και προϋποθέσεις πατήστε εδώ.
  2. Για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πατήστε εδώ.
  3. Για τα έγγραφα έντυπης αίτησης πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Οκτωβρίου 2018. Όσες αιτήσεις θα παραληφθούν εκτός αυτής της προθεσμίας δεν θα αξιολογηθούν. Αποδεκτές είναι και αιτήσεις με σφραγίδα ταχυδρομείου 28/10/2018.

 

  • Αν είσαι δημότης ή επιχειρηματίας και θέλεις να συμμετέχεις στα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν πατήστε εδώ (O Σύνδεσμος  θα είναι διαθέσιμος αναλόγως των ημερομηνιών διεξαγωγής των εργαστηρίων).

 

  • Αν είσαι επιχείρηση και θες να συμβάλεις ή να υποστηρίξεις τις πιλοτικές δράσεις επικοινώνησε με το Δήμο Στροβόλου και την κα. Άννα Παντοπίου στο τηλέφωνο 22470313 και το email apantopiou@strovolos.org.cy .

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο: www.cea.org.cy/happen/

Twitter Account:  @HAPPEN_PROJECT

LinkedIn Account:  www.linkedin.com/company/happen-project/

 

[1] Διαχειριστής του έργου στην Κύπρο.

[2] “Holistic APproach and Platform for the deep renovation of the med residential build Environment”

x

Δείτε Επίσης

Ο οικοδομικός τομέας πρωτοπορεί στην κυκλική οικονομία

Ενδιαφερόμενοι φορείς από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δουλεύουν μαζί για να εφαρμόσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό τομέα. Λευκωσία, 13-14 Σεπτεμβρίου 2018 ...