Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Εκπονεί και παρακολουθεί την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης  για το Κλίμα και την Ενέργεια από τοπικές αρχές, αναδεικνύοντας το ρόλο τους στα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Αποτελεί επίσημα τον φορέα προώθησης του «Συμφώνου των Δημάρχων» και του «Συμφώνου των Νησιών» στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, Σχέδια Δράσης για 40 τοπικές αρχές της Κύπρου εκπονήθηκαν από το Ενεργειακό Γραφείο συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) περισσότερο από 600,000 τόνους και μείωση στη κατανάλωση ενέργειας περίπου 2,000,000 MWh μέχρι το 2020. Επίσης, το Ενεργειακό Γραφείο παρέχει τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στις τοπικές αρχές για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών έργων.

  • Βασικά Στοιχεία του Συμφώνου των Δημάρχων
  • Ενημερωτικό φυλλάδιο.
  • 10 Λόγοι  προσχώρησης στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
  • Πώς να χρηματοδοτήσετε τις τοπικές σας δράσεις, παραδείγματα από άλλες τοπικές αρχές, μέλη του Συμφώνου των Δημάρχων.

 

Για ακόμη περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων.