Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο έχει πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Κέντρο και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για ειδικά επαγγελματικά προσόντα.

Ενεργειακοί Ελεγκτές κατηγορίες Α, Β και Γ
Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού iSBEMcy
Σχεδιασμός και ρύθμιση συστημάτων θέρμανσης με υγρά και αέρια καύσιμα
Σεμινάριο Ευρωπαϊου Διαχειριστή Ενέργειας EUREM