Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Ενεργειακό Γραφείο έχει πιστοποιηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως Κέντρο και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης με 2 πιστοποιημένες αίθουσες  χωρητικότητας 12 και 28 ατόμων αντίστοιχα και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για ειδικά επαγγελματικά προσόντα, όπως:

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ημερολόγιο μας ή επικοινωνήστε στο 22667716 με την Μαρία Παφίτη.